Kontrakt med polsk distributör

Uni-light har tecknat avtal med den polska distributören ABEST ENERGY.  I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. 

Läs mer

Uni-lights första projekt i Tyskland

Efter mässdeltagande i Hannover och ett nyligen genomfört besök på en större mjölkgård i Tyskland-Rodenwalde, har nu ett resultatbaserat avtal med ägaren till gården skrivits. Den första delen omfattar 375 djur och installationen beräknas klar i januari. Projektet kommer att utvärderas avseende påverkan på mjölkproduktionen. Vid lyckat resultat fortsätter projektet och förväntas ha stort inflytande på vår utveckling i Tyskland. 

Läs mer 

 

"Mer ljus per watt än någon annan"

Se beQuoteds intervju med vd Björn Naumburg vid G&W Cleantechdag den 25 maj 2016

 

Presentation på G&W Cleantechdag

Björn Naumburg presenterade Uni-light och pågående nyemission på G&W Fondkommissions Cleantechdag den 25 maj.

 

Senaste rapporten

Finansiell kalender

15 juni 2017
Bokslutskommuniké 2016 / 2017
04 september 2017
Årsstämma 2017

 

IR-kontakt

Björn Naumburg, VD

Email: bjorn.naumburg@uni-lightled.com
Telefon: +46 70 290 1075

Uni-light Björn Naumburg