Ny representant i Frankrike

Uni-light och den franske representanten Claude Gros kommer att upprätta ett icke-exklusivt representationsavtal. Claude Gros har sålt utrustning inom jordbruks- och energisektorn i över 15 år och kommer bland annat att täcka områdena Franche Compté och Lyon-regionen. En första utbildning av 8 säljansvariga inleds i Frankrike i slutet av november/början av december under Uni-lights närvaro. 

Läs mer

Uppgradering av ljuskällor

Uni-lights patenterade drivdon gör att företagets produkter ger mer ljus per Watt än andra ljuskällor under i övrigt lika förutsättningar. Den tekniska utvecklingen inom LED-tekniken fortgår och för att bibehålla företagets position introduceras de nya, mer ljuseffektiva dioder som marknaden tagit fram.

Läs mer

Första handelsdag för A Uni-light den 22 juli 2016

Första handelsdagen för aktierna och teckningsoptionerna på Nordic MTF inföll fredagen den 22 juli 2016.

Kortnamn för aktien: ULED-MTF
ISIN-kod för aktien: SE0008405799

Kortnamn för teckningsoption TO 1: ULED-MTF TO1
ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0008405807
Sista dag för handel för teckningsoption TO 1: 27 september 2017

Kortnamn för teckningsoption TO 2: ULED-MTF TO2
ISIN-kod för teckningsoption TO 2: SE0008405815
Sista dag för handel för teckningsoption TO 2: 27 mars 2018

Nyemissionen i Uni-Light fulltecknad

A Uni-Light LED har genomfört en fulltecknad spridningsemission inför planerad listning vid NGM Nordic MTF

Styrelsen i A Uni-light LED AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 13 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 1 645 570 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 7,90 kr per aktie och pågick mellan 2 och 13 juni. Utfallet av emissionen innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.

Läs mer i pressmeddelandet

I pressrelease 17 juni 2016 om utfallet i spridningsemissionen inför planerad listning råkade ersättningen som kvittas till garanter felaktigt anges till ca 300 000 units. Korrekt är ca 300 000 kr, motsvarande ca 38 000 units. Läs pressmeddelandet här

 

"Mer ljus per watt än någon annan"

Se beQuoteds intervju med vd Björn Naumburg vid G&W Cleantechdag den 25 maj 2016

Presentation på G&W Cleantechdag

Björn Naumburg presenterade Uni-light och pågående nyemission på G&W Fondkommissions Cleantechdag den 25 maj.

Senaste rapporten

Finansiell kalender

09 december 2016
Extra bolagsstämma
15 december 2016
Halvårsrapport 2016-05-01 till 2016-10-30

IR-kontakt

Björn Naumburg, VD

Email: bjorn.naumburg@uni-lightled.com
Telefon: +46 70 290 1075

Uni-light Björn Naumburg