Investor relations

Kontrakt med polsk distributör

Uni-light har tecknat avtal med den polska distributören ABEST ENERGY.  I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. 

Läs mer

Uni-lights första projekt i Tyskland

Efter mässdeltagande i Hannover och ett nyligen genomfört besök på en större mjölkgård i Tyskland-Rodenwalde, har nu ett resultatbaserat avtal med ägaren till gården skrivits. Den första delen omfattar 375 djur och installationen beräknas klar i januari. Projektet kommer att utvärderas avseende påverkan på mjölkproduktionen. Vid lyckat resultat fortsätter projektet och förväntas ha stort inflytande på vår utveckling i Tyskland. 

Läs mer 

"Mer ljus per watt än någon annan"

Se beQuoteds intervju med vd Björn Naumburg vid G&W Cleantechdag den 25 maj 2016

Senaste rapporten

Finansiell kalender

september 05 2017
Årsstämma 2017
december 05 2017
Halvårsrapport 2017-05-01 till 2017-10-30

IR-kontakt

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.