Bolagsstyrning

Bolagets firma är A Uni-Light LED AB (publ). Uni-Light LED AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Danderyds kommun, Stockholms län. Bolaget bildades den 24 oktober 2014 och registrerades av Bolagsverket den 4 november 2014 under firma ”Aktieboken 8626 AB”. Nuvarande firma registrerades den 14 januari 2015. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Uni-Light LED ABs organisationsnummer är 556988-9834. Som framgår av bolagsordningen skall Bolagets verksamhet bestå i att designa, tillverka och sälja LED-ljuskällor samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet bedrivs från hyrda lokaler. Bolagets postadress är Uni-Light LED AB, Tegeluddsvägen 31, pl 4, 115 41 Stockholm.

Legal struktur

Uni-Light LED AB har inga dotterbolag och ingår därmed ej i en koncernstruktur.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.