Emissionen

 

A Uni-Light LED AB:s företrädesemission tecknad till ca 79 %

Totalt emitteras ca 4 378 368 st aktier, av vilka ca 1 736 513 st var teckningar utifrån företrädesrätt och 2 641 855 aktier teckningar utan företräde. Emissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 15 september och 3 oktober.

Utfallet av emissionen, vilken tecknades till ca 79 % inklusive tilldelning till garantikonsortiet om ca 1,8 Mkr, innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar avseende försäljningsresurser. Utfallet medför att Bolaget tillförs ca 8,1 Mkr före emissionskostnader. "Det är glädjande att emissionen om ca 8,1 Mkr kunnat genomföras och vi hälsar de nya ca 60 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Nu kan det fortsatta försäljningsarbetet intensifieras som innefattar internationalisering med lokala partners för marknadsbearbetning på utvalda marknader", säger A Uni-light LED:s VD Björn Naumburg.

 

Teckningsperiod:

     15 september - 3 oktober

Lista:

     Nordic MTF

Emissionsbelopp:

     ca 10,3 Mkr

Antal aktier:

     ca 5,58 miljoner aktier

Teckningskurs:

     1,85 kr per aktie

En aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en kurs om 1,85 kr per aktie.

Länk till fullständigt pressmeddelande

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionsteaser

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.