Emissionen

 

Styrelsen i Uni-light har beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningsperiod:

     15 september - 3 oktober

Lista:

     Nordic MTF

Emissionsbelopp:

     ca 10,3 Mkr

Antal aktier:

     ca 5,58 miljoner aktier

Teckningskurs:

     1,85 kr per aktie

En aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en kurs om 1,85 kr per aktie.

Länk till fullständigt pressmeddelande

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionsteaser

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.