Finansiell kalender

03 oktober 2017
Nyemission
Sista dag för teckning.
05 december 2017
Halvårsrapport 2017-05-01 till 2017-10-30

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.