Pressmeddelanden

2017-06-28
Regulatorisk

Uni-lights styrelse planerar att efter semesterperioden besluta om genomförande av en företrädesemission under andra halvåret 2017 (tentativt september/oktober) uppgående till ca 10 MSEK. Emissionen skall genomföras med en rabatt om ca 50 % mot en vägd volymviktad kurs baserat på ca 20-30 handelsdagar innan emissionen formellt beslutas och offentliggörs, dock högst till 5 SEK/aktie. Emissionen förutsätter bolagsstämmas beslut eller bemyndigande till styrelsen. Uni-light avser att uppta en mindre bryggfinansiering fram tills emissionens genomförande.

2017-06-22
Regulatorisk

Iwasaki är ett av de största belysningsföretagen i Japan, startat 1944. Företagets omsättning 2016 uppgick till motsvarande cirka SEK 5 miljarder. Iwasaki's japanska produktionsenhet på över 60,000m2 i Gyoda, rymmer forskning, utveckling och produktion av bl. a effektivt designade ljuskällor med fokus på optik. Iwasaki har försäljning utöver i Asien, också i USA och Australien.

2017-06-15
Regulatorisk
2017-06-13
Regulatorisk

Uni-light har fått en ny beställning på sin specialbelysning för att öka mjölkproduktionen, nu på en gård i Värmland. Belysningen vi levererar har en dokumenterad effekt på mjölkproduktionen och i detta fall beräknas återbetalningstiden på investeringen vara cirka 8 månader. Gården är medelstor med 100 mjölkkor.

2017-06-08
Regulatorisk

Uni-light har nu tecknat ytterligare ett distributionsavtal med ett Tyskt företag-TTR-Concept GmbH.

2017-06-02
Regulatorisk

Under det gångna året har avtal om försäljning av bolagets produkter etablerats med ett antal företag, såväl i Tyskland, Frankrike och Polen som i Sverige, det senare genom vår svenska distributör.

2017-05-19
Regulatorisk

Uni-light har fått en ny beställning på sin specialbelysning för att öka mölkproduktionen, denna gång på Dråsa Gård i Östergötland.

2017-05-16
Regulatorisk

Uni-light har tecknat avtal med en tysk belysnings- och elektronikgrossist "Hauber & Graf" avseende försäljning av företagets produkter.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.