Pressmeddelanden

2017-06-08
Regulatorisk

Uni-light har nu tecknat ytterligare ett distributionsavtal med ett Tyskt företag-TTR-Concept GmbH.

2017-06-02
Regulatorisk

Under det gångna året har avtal om försäljning av bolagets produkter etablerats med ett antal företag, såväl i Tyskland, Frankrike och Polen som i Sverige, det senare genom vår svenska distributör.

2017-05-19
Regulatorisk

Uni-light har fått en ny beställning på sin specialbelysning för att öka mölkproduktionen, denna gång på Dråsa Gård i Östergötland.

2017-05-16
Regulatorisk

Uni-light har tecknat avtal med en tysk belysnings- och elektronikgrossist "Hauber & Graf" avseende försäljning av företagets produkter.

2017-03-16
Regulatorisk

Efter möte med representanter för det kooperativa mejeriet, också i närvaro av Uni-light, har Garmolin beslutat göra marknadsaktiviteter mot sina större medlemmar bland totalt 1200 st för att öka produktionen med hjälp av Uni-lights "Mjölklampor". OSM Garmolin skall inbjuda till seminarier och distribuera våra "flyers" till sina medlemmar med hjälp av tankbilarna.

2017-02-09
Regulatorisk

Under vårt deltagande i Hannovermässan-EUROTIER-Europas största inom jordbrukssektorn, etablerade vi många potentiella kontakter med bl.a slutanvändare av våra ljuskällor. För en av dessa har vi gjort vår första installation som tas i bruk inom kort.

2017-01-31
Regulatorisk

Uni-light har tecknat avtal med en polsk distributör-"ABEST ENERGY Mazurkiewicz". Företagets vd har omfattande erfarenhet av försäljning av såväl tjänster som utrustning till polsk industri, inklusive livsmedelsindustrin, bl.a Wedel, en av landets mest betydande livsmedelsföretag. I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. Sammantaget passar erfarenheten hos ABEST ENERGY väl in i de nischmarknader vi arbetar inom.

2017-01-09
Regulatorisk
2016-12-22
Regulatorisk

På Uni-lights extra bolagsstämma den 9 december fattades beslut om nytt räkenskapsår.

<<
1
...
3
4
5
6
...
8
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.