Pressmeddelanden

2017-01-31
Regulatorisk

Uni-light har tecknat avtal med en polsk distributör-"ABEST ENERGY Mazurkiewicz". Företagets vd har omfattande erfarenhet av försäljning av såväl tjänster som utrustning till polsk industri, inklusive livsmedelsindustrin, bl.a Wedel, en av landets mest betydande livsmedelsföretag. I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. Sammantaget passar erfarenheten hos ABEST ENERGY väl in i de nischmarknader vi arbetar inom.

2017-01-09
Regulatorisk
2016-12-22
Regulatorisk

På Uni-lights extra bolagsstämma den 9 december fattades beslut om nytt räkenskapsår.

2016-12-21
Regulatorisk

Rubricerat Delårsbokslut är kompletterat med ytterligare information och presenteras i uppdaterad version, daterad 21/12 2016. Kompletteringar som införts är information om datum för nästa Bokslutskommuniké, kort information om aktier, en kassaflödesanalys samt Not 8-aktiedata.

2016-12-15
Regulatorisk
Finansiella Nyckeltal      20160501 - 20161031      20141104 -20160430
Omsättning  829 321 2 920 719
Rörelsens Kostnader -8 464 047 -4 430 580
Rörelseresultat - 7 634 726 -1 509 861
Resultat efter Finansiella Kostnader -7 657 183 -1 590 967
Resultat för Skatt -7 657 183 -1 590 967
Skatt på Årets Resultat 0 134 424
Periodens/Årets Resultat -7 657 183 -1 456 543
2016-12-14
Regulatorisk
2016-12-09
Regulatorisk

Europas största mässa för djur och djurhållning hölls i Hannover 15-18 november. Mässan besöktes av 163 000 människor. Un-light var utställare och med, vad vi kan bedöma, gott resultat. Sammanlagt genomfördes diskussioner med drygt 80 personer och företag. Väl tillbaka har vi återtagit kontakt med ett 40 distributörer (från ett flertal länder) och 8 institutionella representanter. Förhandlingar om pilotinstallationer i Tyskland pågår parallellt med verksamheten att hitta distributörer.

2016-11-18
Regulatorisk

NGM genomförde den 10 november ett event-"Kapitalmarknadsdagen" som gav ett 15-tal företag-nylistade eller på väg att listas på Nordic MTF, möjligheten att presentera sig i en Live-sändning. Sändningen hade fler än 14,000 "besökare". Moderator för dagen var finansanalytikern och ekonomijournalisten Peter Malmqvist.

2016-11-11
Regulatorisk

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016, klockan 13.00 på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

<<
1
...
5
6
7
8
9
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.