Pressmeddelanden

2016-12-14
Regulatorisk
2016-12-09
Regulatorisk

Europas största mässa för djur och djurhållning hölls i Hannover 15-18 november. Mässan besöktes av 163 000 människor. Un-light var utställare och med, vad vi kan bedöma, gott resultat. Sammanlagt genomfördes diskussioner med drygt 80 personer och företag. Väl tillbaka har vi återtagit kontakt med ett 40 distributörer (från ett flertal länder) och 8 institutionella representanter. Förhandlingar om pilotinstallationer i Tyskland pågår parallellt med verksamheten att hitta distributörer.

2016-11-18
Regulatorisk

NGM genomförde den 10 november ett event-"Kapitalmarknadsdagen" som gav ett 15-tal företag-nylistade eller på väg att listas på Nordic MTF, möjligheten att presentera sig i en Live-sändning. Sändningen hade fler än 14,000 "besökare". Moderator för dagen var finansanalytikern och ekonomijournalisten Peter Malmqvist.

2016-11-11
Regulatorisk

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016, klockan 13.00 på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

2016-10-26
Regulatorisk

Uni-light ställde ut sina ljuskällor vid Jordbruksmässan i Rennes-Frankrike i september. Efter detta har vi haft ett lokalt besök av M. Claude Gros som företräder ett mindre företag i Frankrike. Avsikten var att visa våra installationer inom djurstallar. 

2016-10-19
Regulatorisk

Uni-light fortsätter de kommersiella aktiviteterna

2016-10-07
Regulatorisk
2016-09-22
Regulatorisk

Uni-light har just ställt ut vid två mässor, en i England och en i Frankrike. Mässaktiviteter är kostsamma men ofta lönsamma kommersiella aktiviteter.

2016-08-30
Regulatorisk

Vår specialbelysning som ökar mjölkproduktion och tillväxt av djuren är en produkt vi utvecklat och som mottas väl av marknaden. Sommaren har varit relativt lugn men nu beställer vår engelska representant belysning till två projekt för cirka 165,000 SEK.

<<
1
...
5
6
7
8
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.