Pressmeddelanden

Meltron lanserar nya ljuslösningar för djurstallar

Meltron AB har nyligen installerat en första anläggning med ny teknisk lösning i ett stall för mjölkkor i Mellansverige och fått två beställningar på ytterligare anläggningar i Sverige och Österrike.

- Det nya är att vi matar lamporna direkt med likström, vilket gör lamporna enklare och billigare samt mindre störningskänsliga. Osynligt flimmer finns inte heller. Likströmmen omvandlas i ett första skede i normala AC/DC-omvandlare, som placeras i ett centralt styrskåp. Vi har utvecklat en app så att ljusreglering enkelt kan ske varsomhelst över mobiltelefonen, säger Björn Naumburg, marknadschef på Meltron. Den första driftperioden visar på ett starkt och bra ljus och en bra reglering mellan önskade ljusnivåer.

I nästa skede är kopplingen till lokalt genererad el från solceller uppenbar, vilket expanderar snabbt inom jordbruket. Även batterilagring kan enkelt integreras så att driftsäkerheten kan garanteras under korta störningar och avbrott. Dedikerade, lokala likströmslösningar kan användas i många tillämpningar och utvecklas nu snabbt inom många områden.

Potentialen är mycket stor bara för mjölkkor. Meltron har ett 50-tal installationer i Sverige, som har drygt 300 000 kor, och en handfull i Tyskland och Österrike. I Tyskland finns 4,5 miljoner kor, i Italien och Polen vardera mer än 3 miljoner, i Frankrike och Nederländerna ungefär lika många. Man kan räkna med att belysningssystemen i djurstallar kräver investeringar på ca 2000 kr per ko över en 20-årsperiod, dvs bara i dessa länder mer än 2 miljarder kronor per år inom denna sektor.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Björn Naumburg, marknadschef, tel: +46 70 290 1075

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Filer för nedladdning
2020-02-20
Regulatorisk
2020-02-14

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.

2020-01-02

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.

2019-12-18
Regulatorisk

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

2019-12-11
Regulatorisk

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i den emission som Meltron nyligen slutförde med en överteckning på 57 %. Bolaget har nu kommit överens med G&W om att G&W, i enlighet med en möjlighet i uppdragsavtalet, kvittar 1 MSEK av arvodet på totalt 2,5 MSEK mot aktier i Meltron till samma kurs som i emissionen, dvs 0,65 SEK/aktie. Inga teckningsoptioner ingår.

2019-12-03
Regulatorisk

Meltron's halvårskommuniké per 2019-10-31 kommer att publiceras onsdag 18 december 2019.

2019-11-21
Regulatorisk

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

2019-11-14
Regulatorisk

En av Meltrons viktigare lampor, den explosionssäkra modellen EX, för miljöer med mycket höga krav på täthet och explosionssäkerhet, t ex olje-, gas- , gruv- och läkemedelsindustri, har nu fått en utvidgad produktcertifiering godkänd av Eurofins, ett mycket respekterat finskt certifieringsinstitut. Utvidgningen avser ett utökat temperaturintervall från -40 C till +60 C samt en tillåten seriekoppling, s.k. 'daisy chain', som gör det möjligt att enklare och effektivare sammankoppla många lampor i samma slinga.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.