Pressmeddelanden

Meltron träffar avtal med ISAP i USA

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden. Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.

Industrial Security Alliance Partners är ett privat företag baserat i San Jose i Kalifornien och har fyra bolag inom säkerhets- och övervaknings teknik med ett flertal produkter och även utbildning av militär, polis och annan rättsvårdande personal. Exempelvis utvecklar och levererar ISAP högupplösande kamerasystem, lasrar, positioneringssystem och andra säkerhets- och övervakningssystem för kritisk infrastruktur inom många sektorer:

- Industrianläggningar inom olja och gas, kemi, kärnkraftverk och många andra typer av anläggningar med strikta krav på tillträdeskontroll och säkerhet
- Flygplatser, hamnar, elnät, vattenförsörjning och andra anläggningar inom infrastruktur med liknande strikta krav på övervakning och tillträdeskontroll
- Gränskontroll, rättsväsende och militära installationer och fordon mm.

ISAP har under många år byggt upp relationerna och förtroendet hos amerikanska kunder och myndigheter och är välkänt inom underrättelseorganen och försvars- och utrikesdepartementen för hög kvalitet och tillförlitlighet.

JV-bolaget bildas av ISAP med 70 % andel och med 30 % för Meltron och kommer att verka under namnet Meltron USA LLC. ISAP tillför resurser inom marknad och försäljning samt företagsledning med ISAPs VD Brian Kelly som VD för Meltron USA. Meltron tillhandahåller teknik och produkter. Meltron USA kommer att tillverka, marknadsföra och sälja Meltrons produkter till amerikanska kunder och myndigheter inom ramen för ett licensavtal med Meltron.

- Integrationen av ISAPs produkter med Meltrons avancerade belysningssystem kommer att kraftigt förbättra prestanda i ISAPs kamera- och övervakningssytem i många olika tillämpningar. En prototyp, kallad Longhorn (se bild), har redan utvecklats för att demonstrera prestanda för potentiella kunder. Vi tycker det öppnar en väldigt spännande potential, säger Brian Kelly, VD för ISAP. Jag är övertygad om att vi snart kommer att sälja för många miljoner dollar.

- Överenskommelsen med ISAP är ett genombrott och erkännande av Meltrons avancerade belysnings- och optiska teknik och är en mycket stor möjlighet för Meltrons produkter, inte bara för säkerhet och övervakning utan för många olika användningar inom industri och offentlig sektor, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Vi ser fram emot ett intensivt samarbete med våra kollegor inom ISAP.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 20 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.uni-lightled.com
www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-20  kl 13:00 CET

Filer för nedladdning
2019-10-02

Meltron AB har nyligen installerat en första anläggning med ny teknisk lösning i ett stall för mjölkkor i Mellansverige och fått två beställningar på ytterligare anläggningar i Sverige och Österrike.

2019-09-30
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

2019-09-20
Regulatorisk

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden. Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.

2019-09-06
Regulatorisk

Som tidigare meddelats godkände Uni-lights årsstämma 20 augusti förvärvet och sammanslagningen av Uni-light med Oy MTG Meltron Ltd i Finland. Stämman beslutade också att bolagets namn skulle vara Meltron AB (publ). Namnändringen har idag godkänts och registrerats av Bolagsverket.

2019-08-20
Regulatorisk

Styrelsen för A Uni-light LED AB (publ), som valdes vid dagens årsstämma, har utsett Ville Sistonen till VD. Han kommer närmast från posten som VD för Oy MTG-Meltron Ltd, som Uni-light förvärvat enligt beslut vid årsstämman och i enlighet med tidigare kommunikation, en post som han haft i drygt två år. Dessförinnan var Ville CFO för L-Fashion Group / Luhta med global försäljning om 2 mdr euro.

2019-08-20
Regulatorisk

Vid årsstämma i A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988-9834, ("Bolaget") den 20 augusti 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.uni-lightled.com.

2019-07-18
Regulatorisk

Aktieägarna i A Uni-light LED AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

2019-07-18
Regulatorisk

A Uni-light LED AB offentliggör i dag sin reviderade Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30, som är tillgänglig på bolagets hemsida www.uni-lightled.com

2019-07-05
Regulatorisk

Uni-light meddelade igår 4 juli att man går samman med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd. Nedan och i bilagor följer viss kompletterande information om Meltron.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.