Pressmeddelanden

Meltron träffar avtal med ISAP i USA

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden. Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.

Industrial Security Alliance Partners är ett privat företag baserat i San Jose i Kalifornien och har fyra bolag inom säkerhets- och övervaknings teknik med ett flertal produkter och även utbildning av militär, polis och annan rättsvårdande personal. Exempelvis utvecklar och levererar ISAP högupplösande kamerasystem, lasrar, positioneringssystem och andra säkerhets- och övervakningssystem för kritisk infrastruktur inom många sektorer:

- Industrianläggningar inom olja och gas, kemi, kärnkraftverk och många andra typer av anläggningar med strikta krav på tillträdeskontroll och säkerhet
- Flygplatser, hamnar, elnät, vattenförsörjning och andra anläggningar inom infrastruktur med liknande strikta krav på övervakning och tillträdeskontroll
- Gränskontroll, rättsväsende och militära installationer och fordon mm.

ISAP har under många år byggt upp relationerna och förtroendet hos amerikanska kunder och myndigheter och är välkänt inom underrättelseorganen och försvars- och utrikesdepartementen för hög kvalitet och tillförlitlighet.

JV-bolaget bildas av ISAP med 70 % andel och med 30 % för Meltron och kommer att verka under namnet Meltron USA LLC. ISAP tillför resurser inom marknad och försäljning samt företagsledning med ISAPs VD Brian Kelly som VD för Meltron USA. Meltron tillhandahåller teknik och produkter. Meltron USA kommer att tillverka, marknadsföra och sälja Meltrons produkter till amerikanska kunder och myndigheter inom ramen för ett licensavtal med Meltron.

- Integrationen av ISAPs produkter med Meltrons avancerade belysningssystem kommer att kraftigt förbättra prestanda i ISAPs kamera- och övervakningssytem i många olika tillämpningar. En prototyp, kallad Longhorn (se bild), har redan utvecklats för att demonstrera prestanda för potentiella kunder. Vi tycker det öppnar en väldigt spännande potential, säger Brian Kelly, VD för ISAP. Jag är övertygad om att vi snart kommer att sälja för många miljoner dollar.

- Överenskommelsen med ISAP är ett genombrott och erkännande av Meltrons avancerade belysnings- och optiska teknik och är en mycket stor möjlighet för Meltrons produkter, inte bara för säkerhet och övervakning utan för många olika användningar inom industri och offentlig sektor, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Vi ser fram emot ett intensivt samarbete med våra kollegor inom ISAP.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 20 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.uni-lightled.com
www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-20  kl 13:00 CET

Filer för nedladdning
2020-02-20
Regulatorisk
2020-02-14

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.

2020-01-02

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.

2019-12-18
Regulatorisk

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

2019-12-11
Regulatorisk

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i den emission som Meltron nyligen slutförde med en överteckning på 57 %. Bolaget har nu kommit överens med G&W om att G&W, i enlighet med en möjlighet i uppdragsavtalet, kvittar 1 MSEK av arvodet på totalt 2,5 MSEK mot aktier i Meltron till samma kurs som i emissionen, dvs 0,65 SEK/aktie. Inga teckningsoptioner ingår.

2019-12-03
Regulatorisk

Meltron's halvårskommuniké per 2019-10-31 kommer att publiceras onsdag 18 december 2019.

2019-11-21
Regulatorisk

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

2019-11-14
Regulatorisk

En av Meltrons viktigare lampor, den explosionssäkra modellen EX, för miljöer med mycket höga krav på täthet och explosionssäkerhet, t ex olje-, gas- , gruv- och läkemedelsindustri, har nu fått en utvidgad produktcertifiering godkänd av Eurofins, ett mycket respekterat finskt certifieringsinstitut. Utvidgningen avser ett utökat temperaturintervall från -40 C till +60 C samt en tillåten seriekoppling, s.k. 'daisy chain', som gör det möjligt att enklare och effektivare sammankoppla många lampor i samma slinga.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.