Pressmeddelanden

Uni-light på NGM Kapitalmarknadsdagen

NGM genomförde den 10 november ett event-"Kapitalmarknadsdagen" som gav ett 15-tal företag-nylistade eller på väg att listas på Nordic MTF, möjligheten att presentera sig i en Live-sändning. Sändningen hade fler än 14,000 "besökare". Moderator för dagen var finansanalytikern och ekonomijournalisten Peter Malmqvist.

Uni-light var en av presentatörerna under 15 minuter och efter presentationen gjordes en intervju. Uni-light fick härmed en möjlighet att dels sammanfatta och uppdatera marknaden om vad som ägt rum hittills, dels och framförallt nå ut till ett större antal potentiella investerare med information om företaget, dess verksamhet och framtidsutsikterna.
Genom att länka in på:
http://www.investerarbrevet.se/pages/2049b
kan intervjun ses i dess helhet.

Länken till sändningen blev tillgänglig i onsdags och vi passar på att skicka den från Hannovermässan-"Eurotier" där vi ställer ut våra lampor. Mässan beräknas få cirka 180,000 besökare under fyra dagar och anteckningsblocket för besökare är snart fyllt. Intresse visas både från slutanvändare och distributörer, de senare är av största intresse för oss.

Stockholm den 18 november 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 09.00 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Filer för nedladdning
2017-02-09
Regulatorisk

Under vårt deltagande i Hannovermässan-EUROTIER-Europas största inom jordbrukssektorn, etablerade vi många potentiella kontakter med bl.a slutanvändare av våra ljuskällor. För en av dessa har vi gjort vår första installation som tas i bruk inom kort.

2017-01-31
Regulatorisk

Uni-light har tecknat avtal med en polsk distributör-"ABEST ENERGY Mazurkiewicz". Företagets vd har omfattande erfarenhet av försäljning av såväl tjänster som utrustning till polsk industri, inklusive livsmedelsindustrin, bl.a Wedel, en av landets mest betydande livsmedelsföretag. I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. Sammantaget passar erfarenheten hos ABEST ENERGY väl in i de nischmarknader vi arbetar inom.

2017-01-09
Regulatorisk
2016-12-22
Regulatorisk

På Uni-lights extra bolagsstämma den 9 december fattades beslut om nytt räkenskapsår.

2016-12-21
Regulatorisk

Rubricerat Delårsbokslut är kompletterat med ytterligare information och presenteras i uppdaterad version, daterad 21/12 2016. Kompletteringar som införts är information om datum för nästa Bokslutskommuniké, kort information om aktier, en kassaflödesanalys samt Not 8-aktiedata.

2016-12-15
Regulatorisk
Finansiella Nyckeltal      20160501 - 20161031      20141104 -20160430
Omsättning  829 321 2 920 719
Rörelsens Kostnader -8 464 047 -4 430 580
Rörelseresultat - 7 634 726 -1 509 861
Resultat efter Finansiella Kostnader -7 657 183 -1 590 967
Resultat för Skatt -7 657 183 -1 590 967
Skatt på Årets Resultat 0 134 424
Periodens/Årets Resultat -7 657 183 -1 456 543
2016-12-14
Regulatorisk
2016-12-09
Regulatorisk

Europas största mässa för djur och djurhållning hölls i Hannover 15-18 november. Mässan besöktes av 163 000 människor. Un-light var utställare och med, vad vi kan bedöma, gott resultat. Sammanlagt genomfördes diskussioner med drygt 80 personer och företag. Väl tillbaka har vi återtagit kontakt med ett 40 distributörer (från ett flertal länder) och 8 institutionella representanter. Förhandlingar om pilotinstallationer i Tyskland pågår parallellt med verksamheten att hitta distributörer.

2016-11-18
Regulatorisk

NGM genomförde den 10 november ett event-"Kapitalmarknadsdagen" som gav ett 15-tal företag-nylistade eller på väg att listas på Nordic MTF, möjligheten att presentera sig i en Live-sändning. Sändningen hade fler än 14,000 "besökare". Moderator för dagen var finansanalytikern och ekonomijournalisten Peter Malmqvist.

2016-11-11
Regulatorisk

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016, klockan 13.00 på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

<<
1
...
5
6
7
8
9
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.